Współczynniki SEER i SCOP w klimatyzacji i chłodnictwie

in
Współczynniki SEER i SCOP w klimatyzacji i chłodnictwie

Dotychczas używano terminologii współczynników EER oraz COP Współczynnik EER (z ang. energy efficiency rating) – to stosunek mocy chłodniczej do mocy pobieranej przez urządzenie chłodnicze. COP – współczynnik określający stosunek mocy grzewczej osiągniętej przez klimatyzator do mocy elektrycznej potrzebnej by to osiągnąć Obydwa współczynniki są jednak bardzo uzależnione od warunków temperaturowych otoczenia.

Jeżeli mówimy o chłodzeniu powietrza to im wyższa temperatura zewnętrzna tym spada nam sprawność urządzenia. Natomiast w przypadku pomp ciepła im niższa temperatura zewnętrzna tym mniejsza sprawność. Ponieważ współczynniki te były dobierane dla pełnej swojej wydajności a bardzo często w takowej nie pracują wprowadzono zatem nowe parametry które mają być zbliżone do warunków rzeczywistych. SEER to sezonowy współczynnik efektywności w trybie chłodzenia oraz SCOP określa sezonową efektywność grzania. SEER oblicza się dzieląc roczne zapotrzebowanie na chłodzenia przez roczne zużycie energii elektrycznej przeznaczonej na chłodzenie natomiast SCOP dzieląc roczne zapotrzebowanie na grzanie przez roczne zużycie energii elektrycznej przeznaczonej na grzanie.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *